Cum mă apăr de violența domestică in 2020 (coltucsiasociatii.ro)

Cum mă apăr de violența domestică in 2020

De violența domestică te poți apară prin diferite căi și în articolul care urmează coltucsiasociatii.ro încearcă   explice.

Mii de femei continuă să fie victime ale violenței domestice, iar astfel de drame se petrec zilnic, cele mai multe în spatele ușilor și pereților tăcuți ai locuinței.

O anchetă efectuată la nivelul Uniunii Europene încă din anul 2014 atrăgea atenția cu privire la amploarea violenței în cadrul cuplului.  La nivelul UE, dintre femeile care au sau au avut o relație cu un bărbat, 22 % au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale. Iar 43% (două din cinci femei) au suferit o formă de violență psihologică exercitată fie de partenerul din prezent, fie de un partener anterior.

În România, dimensiunea violenței fizice în cuplu este și mai ridicată decât la nivelul UE și, în loc să scadă, crește de la an la an. Violența în cuplu nu are legătură nici cu nivelul de educație, nici cu alcoolismul și nici cu sărăcia. Dimpotrivă, sunt multe situații în care, deși nivelul de educație este ridicat, gradul de violență este la fel de mare.

În anul 2018, la un an după adoptarea ordinului de protecție provizoriu

în România, potrivit statisticilor, o femeie este bătută la fiecare 30 de secunde! Aproape 18.000 de femei au fost lovite, iar 48 au murit. Totalul infracțiunilor a crescut cu 2.200 de cazuri, comparativ cu 2017. Cea mai mare frecvență o au infracțiunile de loviri sau alte violențe. Numărul de victime femei a crescut în anul 2018 cu 2.038, în timp ce numărul de agresori adulți bărbați a crescut cu 1.981.

De fiecare dată ne cutremurăm, ne lamentăm, ne arătăm surprinderea – cum a fost posibil așa ceva?!  Dincolo de aceste statistici sumbre și reci rămâne întrebarea: ce facem?  Ce fac autoritățile, mai ales că în multe astfel de situații a rezultat că existau plângeri formulate de victime împotriva agresorilor? Ce face societatea pentru diminuarea acestui fenomen? Indiferența noastră este un aliat al agresorilor!

În baza Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Instanța poate emite un ordin de protecție a persoanei a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate . Este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei. Prin ordinul de protecție, se pot dispune cu caracter provizoriu una sau mai multe măsuri . Obligații sau interdicții, inclusiv la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă . Si suportarea de către agresor a chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința temporară unde victima. Copiii minori sau alți membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască.

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecție se stabilește de judecător, fără a putea depăși 6 luni de la data emiterii ordinului. Ordinul de protecție este executoriu, iar executarea se face fără somație și fără trecerea unui termen.

Prin Legea nr. 174/2018 s-a prevăzut posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu de către polițiștii care constată că există un risc iminent ca viața. Integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică. Acest ordin de protecție provizoriu se emite pentru o perioadă de 5 zile și poate conține una sau mai multe măsuri de protecție. Printre altele evacuarea temporară a agresorului din locuința comună . Sau obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă.

Obligațiile și interdicțiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecție provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somație și fără trecerea vreunui termen. Procurorul de la parchetul competent decide cu privire la necesitatea menținerii măsurilor de protecție dispuse de organul de poliție. In termen de 48 de ore de la emiterea ordinului. Imediat după confirmare. Procurorul înaintează ordinul de protecție provizoriu, însoțit de documentele care au stat la baza emiterii și confirmării acestuiA. Jjudecătoriei competente în a cărei rază teritorială a fost emis, însoțit de o cerere pentru emiterea ordinului de protecție. În acest caz, durata inițială pentru care a fost dispus ordinul de protecție se prelungește. De drept, cu durata necesară îndeplinirii procedurii judiciare de emitere a ordinului de protecție, cu informarea agresorului despre acest fapt.

Din păcate, așa cum am menționat, nici introducerea ordinului de protecție provizoriu nu a determinat în primul an de la aplicare, reducerea cazurilor de violență în cuplu.

În continuare, numeroase victime ale agresiunilor nu recurg la aceste proceduri, unele pentru că manifestă neîncredere în autorități și consideră că singura soluție de supraviețuire este să îndure. Ajung să se învinovățească, să considere că ele sunt de vină și că nu există nici o speranță. Alte victime pur și simplu nu își pot părăsi călăul, susținându-l inclusiv în fața autorităților – celebrul sindrom Stockholm!

De fiecare dată când în urma unui astfel de conflict domestic o femeie moare, violența în familie ajunge pe agenda publică o perioadă de timp, pentru ca treptat să se așterne uitarea. În felul acesta încet, dar sigur violența de cuplu a devenit un fenomen social.

La #livecoltuc

https://coltucsiasociatii.ro/
#violenta #domestica #violenta domestica
Da click pe #cumfac si citeste si alte articole
Nu uitati sa va abonati la canalul de #youtube al Marius Vicentiu Coltuc
Dati click AICI
https://www.youtube.com/channel/UCU81v5h56vFwYlK6BE4xj4g?view_as=subscriber

 

(P) Draga Mos Craciun, La Coltuc si Asociatii 2019

Draga Mos Craciun, La Coltuc si Asociatii 2019
Mosul se afla in timp real aici https://santatracker.google.com/intl/ro/

Draga Mos Craciun, de fiecare data ai fost atat de bun cu mine… iar
acum, vreau sa te mai rog ceva. Anul acesta, trec pe lista cu dorinte,
pe langa tolba mare cu sanatate si fericire, un mic rasfat: LISTA
ACEASTA A CLIENTILOR MEI(COLTUC SI ASOCIATII www.coltucsiasociatii.ro)
Sper ca este totul in regula in relatia cu COLTUC SI ASOCIATII si
dosarul dvs.!

Pentru reclamatii folositi emailul contact@coltucsiasociatii.ro
Urmareste #livecoltuc

(P) Proprietarii ai caselor naționalizate mai primesc o șansă in 2020

Proprietarii ai caselor naționalizate mai primesc o șansă in 2020,Opinie Coltuc Marius Vicentiu,specialist GDPR www.coltucsiasociatii.ro RECOMAND
#anrp #legea10 #legea165 .

Conform art. 35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013,

“(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin.

(1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor.”

Termenul de decădere de 6 luni s-a calculat în mod diferențiat. In funcție de gradul de încărcare al entităților învestite cu soluționarea notificărilor de restituire, acesta expirând cel mai târziu la 30 iunie 2017. După acest moment, jurisprudența a fost în mod covârșitor majoritară . In sensul respingerii ca tardive a contestațiilor împotriva refuzului de soluționare al unităților . Investite întemeiate pe prevederile Legii nr. 10/2001 și/sau Legii nr. 165/2013.

Astfel, în mod nesurprinzător, în dosarul nr. 8316/3/2018, având ca obiect legea 10/2001, obligaţia de a face. Tribunalul București a respins cererea de obligare a Municipiului București la soluționarea unei notificări în temeiul Legii nr. 10/2001 ca tardiv formulată.

În apel, Curtea de Apel București a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept.

“După apariţia Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire. In natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Respectiv a prevederilor art. 33, 34 şi 35 din Legea nr. 165/2013. Mai subzistă obligaţia entităţii investite conform legii de soluţionare. Pe cale administrativă, a notificărilor legal formulate, fie prin restituire în natură, fie prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. In condiţiile neexercitării procedurii judiciare prevăzute de art. 35 din Legea nr. 165/2013?”

În mod similar, în dosarul nr. 45709/3/2017, unde în primă instanță Tribunalul București a respins ca tardivă cererea de obligare a Municipiului București . La soluționarea unei notificări în temeiul Legii nr. 10/2001, Curtea de Apel București a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție . In vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept.  “Prevederile art.35 alin.2 din Legea nr.165/2013 se aplică numai acţiunii directe privind soluţionarea pe fond a notificărilor/cererilor de restituire/cererilor . De acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent. Fiind de strictă interpretare şi aplicare sau se aplică şi în privinţa acţiunilor prin care se solicită obligarea la soluţionarea notificărilor / cererilor, de către entităţile învestite cu soluţionarea lor?”

Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție

În şedinţa din 14 octombrie 2019, prin decizia nr. 45/2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie . Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile . In consecinţă, a hotărât că: în interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 . Privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv . In perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, stabilește următoarele:

Termenul de 6 luni nu se aplică cererilor formulate împotriva refuzului entităţilor învestite de lege de soluţionare a notificării. Altele decât cele prevăzute de art. 35 alin. (3) din Legea nr. 165/2013. Obligația entităţii învestite conform legii de soluţionare, pe cale administrativă, a notificărilor legal formulate. Fie prin restituire în natură, fie prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, se menține chiar în condiţiile neexercitării procedurii judiciare prevăzute de art. 35 din Legea nr. 165/2013.

Cu alte cuvinte, contestația împotriva refuzului de soluționare a notificării de către entitatea învestită cu soluționarea acesteia . Este tardivă în măsura în care reclamantul solicită soluționarea notificării direct de către instanța de judecată. Dar este admisibilă în măsura în care reclamantul solicită doar obligarea la soluționarea notificării de către entitatea învestită în acest sens.

Efectele soluției

În primul rând, conform art. 521 alin.(2) Cod procedură civilă, dezlegarea dată chestiunii de drept este obligatorie atât pentru instanța care a solicitat dezlegarea, cât și pentru celelalte instanțe judecătorești, fiind diferit momentul de la care intervine obligativitatea respectivei decizii: de la pronunțare, pentru instanța care a ridicat chestiunea, respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial pentru celelalte.

Vezi si #livecoltuc  zilnic .

(P) Socata reteta traditionala (produsedingospodarie.ro)

Articol preluat de pe site partener : produsedingospodarie.ro .

Mai multe despre acest articol gasiti aici : https://produsedingospodarie.ro/blog/socata-reteta-traditionala-produsedingospodarie-ro/

Parteneri mallcopii.ro :

Omul bun la toate – Un Uber de Romania, www.fac-totum.ro
Bursa de peste din Romania,www.bursa-peste.ro
Marketplace-ul Uniunii Europe, www.uemarket.eu
Marketplace-ul agricol , www.produsedingospodarie.ro
Multumim si iubitorilor de animale, www.animalule.ro,
Matrimoniale Animale Si prietenilor, Inchiriaza un prieten Romania, www.rentfriends.ro
Singurul marketplace de turism din Romania, www.turism-marketplace.ro

Peste si produse din peste (bursa-peste.ro)

Bursa-peste.ro vinde peste si produse din peste de la diversi vanzatori cu specific pescaresc din Romania . Suntem singura bursa de peste functionala din Romania . Consumul de pește și de preparate din pește asigură sănătatea ta și a familiei tale .

Reteta Macrou cu lamaie :

Macrou cu lămâie Ingrediente : 4 bucăţi de macrou 1 lămâie mai mare puţin unt piper măcinat sare pătrunjel şi mărar verde Se curaţă peştele şi se lasă o oră în apă rece. Se șterge cu un prosop de hârtie. Se taie lămâia în felii mai groase, iar cu o felie se şterg din nou peştii pe toate feţele. Se presară sare şi piper după gust. Se aşază fiecare peşte pe câte o bucată de staniol mai mare decât lungimea sa şi unsă cu unt. Se pune câte o felie de lămâie,tăiată în două, în fiecare peste, iar deasupra se presară pătrunjel şi mărar verde tocate. Se rulează folia de staniol şi se împachetează bine marginile. Peştele astfel îmbrăcat se aşază într-o tavă şi se bagă în cuptorul încins bine timp de o oră. Se serveşte cald, ornat cu frunze de pătrunjel, iar alături de un pahar de vin, toate acestea de pe site partener produsedingospodarie.ro Poftă bună! Peste si produse din peste (bursa-peste.ro)

Parteneri bursa-peste.ro :

Omul bun la toate – Un Uber de Romania, www.fac-totum.ro
Marketplace-ul agricol,www.produsedingospodarie..ro
Marketplace-ul Uniunii Europe, www.uemarket.eu
Marketplace-ul copiilor , www.mallcopii.ro
Multumim si iubitorilor de animale, www.animalule.ro,
Matrimoniale Animale Si prietenilor, Inchiriaza un prieten Romania, www.rentfriends.ro
Singurul marketplace de turism din Romania, www.turism-marketplace.ro
 

(P)Cum depun o cerere la CEDO in 2020 (COLTUC si ASOCIATII –RECOMAND)c

CUM DEPUN O CERERE LA CEDO IN 2020
(COLTUC si ASOCIATII –RECOMAND) urmareste #livecoltuc 0745150894
https://coltucsiasociatii.ro/

Vezi video unde Coltuc Marius Vicentiu explica tot!

https://www.youtube.com/watch?v=U-qQwO74Hlc

Depunerea cererii

Formularul de cerere este disponibil pe site-ul internet al Curții.  Descărcați formularul, completați toate rubricile, fără excepție, și trimiteți formularul completat. Insoțit de copiile documentelor pertinente – nu trimiteți documente originale, deoarece acestea nu vă vor fi restituite la finalul procedurii.
Există riscul ca un dosar incomplet să nu fie examinat de Curte. Prin urmare, trebuie să completați formularul de cerere integral și cu multă atenție. Orice omisiune în completarea formularului sau simplul fapt de a nu anexa copiile documentelor necesare poate determina Curtea să refuze înregistrarea cererii fără a o examina.

Cum se completează formularul de cerere

Articolul 47 din Regulamentul Curții
Cereri grupate și mai mulți reclamanți
Vă puteți adresa Curții într-una din cele două limbi oficiale ale Curții, franceză sau engleză, sau în orice altă limbă oficială a unui stat membru al Consiliului Europei.
Nu sunteți obligat să fiți reprezentat de un avocat în faza inițială a procedurii. Dacă totuși decideți să fiți reprezentat, trebuie să trimiteți Curții o procură pe numele avocatului ales. Completată și semnată în mod corespunzător.
După ce formularul de cerere va fi completat în întregime, acesta trebuie expediat, împreună cu documentele pertinente. La adresa următoare:

Monsieur le Greffier
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

Este preferabil să trimiteți cererea prin scrisoare recomandată. Trebuie să trimiteți cererea la Curte în termenul prevăzut de Convenție. Curtea va lua în considerare data indicată pe ștampila poștei. Cererea trebuie expediată Curții numai prin poștă.
În orice caz, formularul de cerere trebuie trimis în cel mai scurt timp posibil după finalizarea procedurilor interne . Si pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele naționale.
Scrisoarea dumneavoastră va fi recepționată de Biroul central al Curții, care primește în medie 1500 scrisori zilnic. Din cauza acestui volum mare de corespondență, Curtea nu va putea confirma imediat primirea cererii dumneavoastră.

Biroul central triază corespondența, apoi o trimite diviziei juridice competente, mai precis diviziei responsabile pentru statul împotriva căruia este îndreptată cererea.

Astfel, o cerere împotriva Germaniei va fi trimisă în divizia juridică care se ocupă de toate cererile îndreptate împotriva Germaniei . Si în care lucrează persoane care vorbesc limba germană și cunosc legislația acestui stat.
Cererea dumneavoastră va primi un număr și va fi analizată de către un jurist. Aceasta nu înseamnă că dosarul a fost acceptat, ci doar înregistrat. Dacă sunteți contactat de Curte, trebuie să răspundeți în termenul acordat. Altfel cererea dumneavoastră ar putea fi pur și simplu respinsă sau distrusă.
Atunci când Curtea va dispune de toate elementele necesare pentru examinarea cererii. Dosarul dumneavoastră va fi atribuit unei formațiuni judiciare a Curții.
Pe întreaga durată a procedurii, chiar dacă aceasta vă pare îndelungată, trebuie să așteptați să fiți contactat de Curte. Dat fiind numărul mare de cereri introduse în fiecare an (peste 50000) și numărul considerabil de dosare aflate pe rol. Curtea nu are posibilitatea să confirme primirea scrisorilor sau a documentelor recepționate . Si nu va putea oferi informații privind o dată aproximativă a examinării unei cereri.
Procedura în fața Curții este scrisă. Astfel, orice informație pe care doriți să o aduceți la cunoștință Curții trebuie comunicată în scris .

#cedo

(P) Produse traditionale romanesti din lemn (produsedingospodarie.ro)

Cadouri pentru altii … dar, deasemenea, cadouri speciale pt. sufletul fiecarui iubitor de lucruri autentice.

Articol preluat de pe site partener : www.produsedingospodarie.ro . Mai multe despre acest articol gasiti aici : https://produsedingospodarie.ro/blog/produse-traditionale-romanesti-din-lemn-produsedingospodarie-ro/

Parteneri bursa-peste.ro :

Omul bun la toate – Un Uber de Romania, www.fac-totum.ro
Marketplace-ul agricol,www.produsedingospodarie..ro
Marketplace-ul Uniunii Europe, www.uemarket.eu
Marketplace-ul copiilor , www.mallcopii.ro
Multumim si iubitorilor de animale, www.animalule.ro,
Matrimoniale Animale Si prietenilor, Inchiriaza un prieten Romania, www.rentfriends.ro
Singurul marketplace de turism din Romania, www.turism-marketplace.ro

(P) Accident de munca – Ce trebuie sa stiu ( Coltuc si Asociatii)

Accident de munca – Ce trebuie sa stiu ( Coltuc si Asociatii)

La #cumfac COLTUC SI ASOCIATII www.coltucsiasociatii.ro

Whatsapp 0745150894

Ce spune legea cu privire la accidentele de munca

Legea prevede, in primul rand, faptul ca angajatorul are obligatia de a tine evidenta accidentelor de munca . Ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale si a a incidentelor periculoase. Totodata, compania are si obligatia de a elabora pentru autoritatile competente rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai. Pentru a nu lasa loc de interpretari. Legislatia explica ce se intelege prin fiecare dintre acesti termeni.
Definirea accidentelor de munca si a altor incidente de aceasta natura .
Normele cu privire la accidentele de munca sunt reglementate de Legea 319 din 2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca.

Potrivit acesteia, defintiile termenilor cu privire la incidentele si accidentele de munca sunt:

g) accident de munca – vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala. Care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu. Si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
h) boala profesionala – afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici. Chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. In procesul de munca;
o) incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe. Rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca. Sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucratorii. Dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale.
q) accident usor – eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale. Si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile;

Cand poate fi considerat un eveniment accident de munca

Totodata, legea face o definire complexa a accidentului de munca. Conform acesteia, este accident de munca:
a) accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
b) accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public. Inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive. In tara sau in afara granitelor tarii, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;
c) accidentul survenit in cadrul activitatilor cultural-sportive organizate. In timpul si din cauza indeplinirii acestor activitati;
d) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti;
e) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa . Pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat;
f) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii. Daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice. In calitate de angajator, ori in alt loc de munca organizat de acestia In timpul programului de munca, si nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului;

g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca . Organizat de angajator si invers;

h) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice .

La locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de munca;

i) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima. Ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea sarcinilor de munca. Pe durata normala de deplasare;
j) accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca. Utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea personala. Echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de angajator. Daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;
k) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de angajator. Precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri;
l) accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane. Delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii. Pe durata si traseul prevazute in documentul de deplasare;
m) accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. In baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, incheiate de persoane juridice romane cu parteneri straini.

In timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor de serviciu;

n) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale. In timpul si din cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica;
o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundatie. Alunecari de teren, trasnet (electrocutare), daca victima se afla in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;
p) disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia;
q) accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.
(2) In situatiile mentionate la alin. (1) lit. g), h), i) si l), deplasarea trebuie sa se faca fara abateri nejustificate de la traseul normal . Si, de asemenea, transportul sa se faca in conditiile prevazute de reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in vigoare.

Clasificarea accidentelor de munca

Totodata, o clasificare a accidentelor de munca, conform legislatiei in vigoare, imparte aceste accidente in:
a) accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice;
b) accidente care produc invaliditate;
c) accidente mortale;
d) accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza.

Ce obligatii are angajatorul cu privire la prevenirea si anuntarea accidentelor de munca

Obligatiile angajatorului in privinta accidentelor de munca sunt prevazute la Art. 13 din Legea securitatii si sanatatii in munca.
In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca . Si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca . Precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca. Prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor;
b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura. Bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;
c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;
d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin . In domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;
e) sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca. Tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;

f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit.

Precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati. Prin propria competenta sau prin servicii externe;

g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor. Cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;
h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca. Asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare;
i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica;
j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor.

Corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic. Si, dupa caz ontrolul psihologic periodic, ulterior angajarii;

k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific
l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;
m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;
n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;
q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

r) sa asigure echipamente individuale de protectie;
s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie.

In acelasi timp, angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele . Imediat cum a aflat de ele inspectoratului teritorial de munca.  Asiguratorului, cat si organelor de urmarire penala, dupa caz.

Obligatiile angajatilor pentru prevenirea si raportarea accidentelor de munca
Angajatii trebuie sa desfasoare activitatea astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala. Totodata, angajatii au si obligatia de a-si desfasura activitatea fara sa expuna alte persoane la accidente.

Legea mai prevede pentru angajati si urmatoarele obligatii:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii. In special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate . Sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte . Dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului . Sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

Orice eveniment trebuie comunicat imediat angajatorului, de catre manager sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia.
Ce risca cei care nu respecta prevederile legale cu privire la accidentele de munca
In cazul in care angajatorul nu ia masurile legale de protectie a muncii si expune personalul la un pericol real de accidentare sau imbolnavire profesionala. Acesta este pasibil de amenda sau inchisoare pentru o perioada de 1-2 ani.
Daca angajatorul nu ia masuri de protectie a muncii si se produc accidente de munca. Acesta risca amenda sau inchisoare de pana la 2 ani, in functie de gravitatea consecintelor. Amenzile variaza in functie de consecintele faptelor si pot fi de la 3.000 la 10.000 de lei.

Ce se intampla in cazul unui accident. Ce pasi trebuie sa parcurga angajatul si angajatorul

Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca;
b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, in cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmata. Deces, accidente colective, incidente periculoase, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca . Lucratorilor la angajatorii persoane fizice, precum si in situatiile cu persoane date disparute;
c) de catre Inspectia Muncii, in cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
d) de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti. In cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune.

Rezultatul cercetarii se va consemna intr-un proces-verbal.

In cazul unui deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment. Institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca. In termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legala.
In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu. Organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridice prevazute la Art. 29 alin. (1) lit. a) si b). In termen de 5 zile de la data solicitarii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului.

Odata ce se constanta accidentul, angajatorul are obligatia de a raporta evenimentul la CNPP, care va verifica situatia.

Comunicarea poate fi facuta si de asigurat sau de familia acestuia, in cazul in care accidentul de munca s-a soldat cu decesul asiguratului. Legea mentioneaza ca in scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de incapacitate temporara de munca. CNPP poate coordona direct cercetarea accidentului. Poate efectua o ancheta proprie sau poate evalua dosarul de cercetare intocmit de comisia angajatorului, dupa caz.

Ce drepturi are un angajat sau familia sa in cazul unui accident de munca

Daca s-a produs un accident de munca, victima are o serie de drepturi care sa-i permita sa se recupereze in urma evenimentului. In Legea nr. 346/2002 putem gasi toate dispozitiile cu privire la drepturile angajatilor care au suferit un accident de munca.
Aceasta lege prevede faptul ca asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurari sociale. Este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor . Impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Aceasta asigurare este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca.

Legea prevede si faptul ca angajatii romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani au calitatea de asigurat.

Cat si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania.

De aceasta asigurare beneficiaza, conform legii, si persoane care nu au CIM, printre care:

•    asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
•    comanditati, administratori sau manageri;
•    membri ai asociatiei familiale;
•    persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
•    persoane angajate in institutii internationale;
•    proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
•    persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;
•    membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
•    alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.

Daca angajatul este victima unui accident de munca, el are dreptul la:

•    reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
•    reabilitare si reconversie profesionala;
•    indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
•    indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
•    compensatii pentru atingerea integritatii;
•    despagubiri in caz de deces;
•    rambursari de cheltuieli.

Reabilitarea medicala a angajatilor care au suferit un accident de munca

Printre serviciile gratuite de care beneficiaza un angajat care a suferit un accident de munca se numara:
•    asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti;
•    tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;
•    servicii medicale in spitale sau in clinici specializate pentru boli profesionale;
•    tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;
•    servicii de chirurgie reparatorie;
•    cure balneoclimaterice;
•    investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor;
•    dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice.
•    programe individuale de recuperare, inclusiv tratament balnear, daca medicul specialist al CNPP considera oportune aceste tratamente
•    tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale

Aceste servicii sunt asigurate de Casa Nationala de Pensii Publica (CNPP) pana la restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite.

Reabilitare si reconversie profesionala dupa un accident de munca

La solicitarea angajatului care a suferit un accident de munca, CNPP poate acorda servicii de reabilitare si reconversie profesionala. Pe durata cursurilor de calificare si reconversie.  CNPP acorda o indemnizatie lunara de 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate. Avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.
Indemnizatia se acorda numai daca persoana participa la cursuri si daca aceasta nu beneficiaza, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie. De indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau de pensie de invaliditate gradul III, acordata potrivit legii .

Indemnizatia acordata in urma unui accident de munca

Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale. In baza unui certificat medical vizat obligatoriu, prin grija angajatorului, de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. Respectiv de casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.
Indemnizatia este de 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului si va fi suportata. In primele 3 zile de incapacitate, de catre angajator. Incepand din a 4-a zi de incapacitate. Banii se asigura din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
In cazul urgentelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca . Este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

Indemnizatia se acorda 180 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical.

Concediul medical poate fi prelungit, pentru maximum 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare. Medicul este cel care decide reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca . Ori poate propune chiar pensionarea de invaliditate.

Rambursari de cheltuieli

In cazul unui accident de munca, CNPP, va rambursa cheltuielile cu transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate. Atunci cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale.
Asiguratul isi va primi banii inapoi si in cazul aplicarii dispozitivelor medicale implantabile prin interventie chirurgicala. CNPP va rambursa si banii cheltuiti pe confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare. Daca acestea au fost deteriorate in urma unui accident de munca soldat cu vatamari corporale.

Compensatii pentru atingerea integritatii

Asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente.  Care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%, au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii.  Acest drept se acorda la solicitarea persoanei indreptatite si doar pe baza deciziei medicului CNPP.
Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data. Fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul, si nu este luata in baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi. Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii. In limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute.

Despagubiri pentru familie in caz de deces

Despagubirile in caz de deces sunt si ele acoperite de asigurarea pentru accidente de munca. In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale. De despagubire va beneficia o singura persoana, care poate fi: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul. In conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
Pentru obtinerea despagubirii in caz de deces, cererea se depune la sediul CNPP, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului. In cazul deciziei de admitere a cererii, plata se va realiza in termen de 15 zile.  Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute.
Aceste drepturi se acorda in baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de munca pentru accidentele de munca si in baza formularului de declarare finala a bolii profesionale.
Orice angajator si angajat trebuie sa cunoasca aceste aspecte, indiferent daca a fost sau nu implicat de-a lungul timpului intr-un accident de munca.

(P) Lansare #cumfac de catre (COLTUC SI ASOCIATII www.coltucsiasociatii.ro Whatsapp 0745150894)

Lansare #cumfac de catre (COLTUC SI ASOCIATII www.coltucsiasociatii.ro Whatsapp 0745150894)

 

In fiecare zi veti primi sfaturi de la Coltuc si Asociatii ofera consultanta gdpr,juridica/avocati

DACA AVETI O FIRMA SAU DACA AVETI PROBLEME CA PERSOANA FIZICA URMARITI-NE

Astazi 29.11.2019 la #cumfac
„CUM DAU LEGAL AFARA UN SALARIAT CA SI ANGAJATOR”

 

Contractul individual de muncă poate înceta:

De drept
La acordul părților sau
Prin manifestarea unilaterală de voință a uneia dintre părți(concediere sau demisie)
Atunci când angajatorul are inițiativa să dea afară angajatul suntem în prezența celui de-al treilea caz, și anume ”concedierea”.

Concedierea nu poate fi realizată pe baza unor criterii discriminatorii, precum sex, orientare sexuală. C aracteristici genetice, vârstă, rasă, culoare etc. Sau pentru exercitarea dreptului la grevă sau a drepturilor sindicale.

Concedierea poate fi dispusă atât pentru motive care țin de persoana salariatului (subiective) (A) . Sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului(obiective)(B)

A. Concediere pentru motive care țin de persoana salariatului

Există 4 cazuri de concediere pentru motive care țin de persoana salariatului:

săvârșirea abaterii grave/a unor abateri repetate
arest preventiv sau la domiciliu
constatarea inaptitudinii fizice/psihice
dacă salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat

Etapele concedierii

Termenul de preaviz
Termenul de preaviz este stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă . Incepe să curgă de la data comunicării salariatului a deciziei de concediere.
Preavizul are scopul de a nu permite surprinderea angajatului printr-o măsură inopinată (deci un rol de protecție), Codul muncii impunând ca durata minimă a preavizului să fie de 20 de zile lucrătoare. Părțile fiind însă libere să negocieze/stabilească, de comun acord. Prin însuși contractul individual/colectiv de muncă sau prin încheierea unui act adițional o durată mai mare.

Decizia de concediere
Este obligatoriu ca decizia:

să fie emisă în scris și comunicată salariatului
să fie motivată în fapt și în drept. (sub sancțiunea nulității absolute)
să conțină durata preavizului
să precizeze criteriile de stabilire a ordinii de priorități (în cazul concedierilor colective)
să conțină lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant.
De asemenea, decizia de concediere trebuie să cuprindă precizări . Cu privire la termenul în care poate fi contestată și instanța judecătorească la care se contestă.

În caz de conflict de muncă, angajatorul NU poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept . Decât cele precizate în decizia de concediere.

Angajatorul este obligat de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice. In cazul în care intervine concedierea pentru unul din motivele următoare:

Salariatul este arestat preventiv/domiciliu pentru mai mult de 30 de zile
Salariatul este declarat inapt fizic/psihic
Salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

În ultimele două cazuri, persoanele în cauză beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. (sunt exceptate persoanele aflate în perioada de probă – contractul poate înceta oricând în acest caz)

Dacă salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate. Angajatorul trebuie să emită decizia de concediere cu respectarea dispozițiilor din legislație.

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei către salariat.

Realizarea unei cercetări disciplinare prealabile

Aceasta se efectuează:

în cazul săvârșirii de către salariat a unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii, precum și
în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat (cnf. Art. 63 coroborat cu art. 61, Codul Muncii)

Realizarea unei oferte de redistribuire în muncă

 

Angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională . Sau cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii, însă numai:

în cazul în care se constată inaptitudinea fizică/psihică a salariatului, fapt ce face imposibilă realizarea atribuțiilor sale . Dacă salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
Totodată, dacă angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante, acesta are, totuși, obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă . In vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii sale profesionale. În acest caz, salariatul are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului . Pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

Dacă salariatul nu își manifestă consimțământul, dar și după notificarea cazului catre agenția națională de ocupare a forței de muncă. Angajatorul poate să dispună liber concedierea salariatului

B.Concedierea pentru motive obiective

Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege.

Concedierea poate fi individuală sau colectivă.

Concedierea colectivă

Concedierea colectivă presupune ca, într-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, să fie disponibilizați un număr de salariați.

În cazul concedierii colective, angajatorul are obligația să inițieze consultări cu sindicatul sau cu reprezentanții salariaților cu privire la:

Metodele de evitare a concedierilor colective sau de reducere de salariați care vor fi concediați

Atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează sprijin pentru recalificare sau reconversie profesionala
În perioada în care au loc aceste consultări, angajatorul are obligația să furnizeze în timp util toate informațiile relevante și să notifice în scris sindicatului/reprezentanților salariaților următoarele:

Numărul total și categoriile de angajați
Motivele care determină concedierea preconizată
Numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere
Măsurile avute în vedere pentru limitarea concedierilor
Criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere
Data sau perioada în care vor avea loc concedierile.

Angajatorul are obligația de a comunica o copie a acestor informații inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care a comunicat-o sindicatului sau reprezentanților salariaților.

Sindicatul sau reprezentanții pot propune angajatorului măsuri în vedereq evitării concedierilor sau diminuării numărului salariaților concendiați, într-un termen de 10 zile.

Dacă în urma consultărilor cu sindicatul, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.

Notificarea trebuie să cuprindă toate informațiile relevante cu privire la:

intenția de concediere colectivă, precum și
rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților,
numărul salariaților afectați de concediere și
data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.
Angajările după concedierea colectivă

In termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.
Angajatorul are obligația de a transmite salariaților concediați (de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleași condiții) o comunicae scrisă pin care sunt informați cu privire la reluarea activității.

Salariații au un termen de 5 zile calendaristice pentru a confirma locul de muncă oferit, în caz contrar angajatorul poate face noi încadrări.  Această prevedere nu se aplică salariaților din instituțiile publice și autoritățile publice și nici contractelor individuale pe perioadă determinată.

Concedierea nelegală

Concedierile realizate fără respectarea condițiilor menționate sunt considerate nelegale, și ca atare, sunt lovite de nulitate absolută.

In acest caz, instanta va dispune anularea concedierii, iar angajatorul poate fi obligat la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

Părțile vor fi repuse în situația anterioară emiterii actului de concediere, la cererea salariatului.

Dacă salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești.
Sfaturi oferite de COLTUC SI ASOCIATII – www.coltucsiasociatii.ro

(P) Produse agricole (produsedingospodarie.ro)

Produse agricole (produsedingospodarie.ro)

Produse agricole (produsedingospodarie.ro) si tot ce aveti nevoie pentru camara dvs.gasiti online pe singurul marketplace agricol din Romania.

Articol preluat de pe site partener : www.produsedingospodarie.ro .

Mai multe dspre acest articol puteti citi aici : https://produsedingospodarie.ro/blog/produse-agricole-produsedingospodarie-ro/

Parteneri www.bursa-peste.ro  :

Omul bun la toate – Un Uber de Romania, www.fac-totum.ro
Marketplace turism , www.turism-marketplace.ro
Marketplace-ul Uniunii Europe, www.uemarket.eu

Marketplace-ul copiilor ,mallcopii.ro

Multumim si iubitorilor de animale, www.animalule.ro, Matrimoniale Animale
Si prietenilor, Inchiriaza un prieten Romania, www.rentfriends.ro
Marketplace-ul agricol, www.produsedingospodarie.ro

(P) Cine suntem? (Coltuc si Asociatii)

Cine suntem? (Coltuc si Asociatii)

Cine suntem,suntem coltuc si asociatii cea mai buna firma de consultanta firme . Avem cei mai buni avocati colaboratori pentru rezolvarea problemelor dvs.juridice .

Vezi si #livecoltuc.

Mai multe despre CINE SUNTEM puteti citi aici : Cine suntem Coltuc si Asociatii

 

Coltuc si asociatii ofera consultanta juridica pe gdpr ,muncii , penal , comercial , recuperare creante, banci , executare silita prin avocatii afiliati.

Din data de 10.10.2019 Cea Mai Buna  Firma De Consultanta Juridica Firme Din Romania are un nou site,o noua identitate www.coltucsiasociatii.ro .
Venim cu patru lucruri inedite :

1.Coltuc si Asociatii este live zilnic pe Hashtag ul #livecoltuc pe facebook,instagram si youtube
2.Coltuc si asociatii lanseaza primul magazin online juridic pe  www.coltucsiasociatii.ro Vezi sectiunea Cumpara
3.Suntem primii care am depus o plangere impotriva unui executor pe GDPR
4.Am introdus in Romania #factotulpentrufirma TA si ne ocupam de toate problemele dvs.

“Lumea afacerilor in 2020 va fi altfel,totul va fi pe repede inainte si trebuie sa fim pregatiti. Nimeni nu mai are timp sa stea sa obtina recomandari sau sa caute pe internet la intamplare ” spune Coltuc Marius Vicentiu,manager www.coltucsiasociatii.ro

Misiunea noastra este de a ne sprijini clientii, colegii si partenerii sa isi atinga visurile, lasand o amprenta pozitiva asupra lumii. Ghidati de valorile noastre puternice precum excelenta, cooperarea, flexibilitatea, pasiunea, increderea si implicarea, atingem succesul prin indeplinirea unor obiective care implica mai mult decat realizarile financiare.Avocatii nostri colaboratori sunt foarte buni in a contesta executarea silita. Contestatie executare e o procedura normala de aparare in executare silita .

Lasa-ti problemele firmei si cele de natura juridica in seama noastra si nu vei regreta . 

 

(P) Conferinta de presa Coltuc si Asociatii dezbatere

Conferinta de presa Coltuc si Asociatii dezbatere

Conferinta de presa Coltuc si Asociatii dezbatere  Ultimele pregatiri ” BlackFriday in lumea afacerilor ” . vezi si #livecoltuc. Cei mai buni pe gdp,juridic,afaceri .

Conferinta sustinuta de www.coltucsiasociatii.ro

La orele 11.30

Multumim pentru organizare Coltuc si Asociatii ofera consultanta gdpr,juridica/avocati
#vremdezbatere
#conferintadepresa
#afaceri
#blackfriday

(P) Coltuc si Asociatii recomanda

Coltuc si Asociatii recomanda

MULTUMIM #google pentru parteneriat

COLTUC SI ASOCIATII ARE GOOGLE BUSINESS SITE https://coltucsiasociatii.business.site/

(COLTUC SI ASOCIATII – recomand pentru avocati si consultanta gdpr,banci,firme,executari,recuperari si afaceri ) TREBUIE SA VEZI
www.coltuc.ro
www.coltucsiasociatii.ro
Urmareste si #livecoltuc pe facebook,instagram,youtube si tik tok

https://www.facebook.com/coltucsiasociatiiavocati/videos/2451076541814094/
(COLTUC SI ASOCIATII) – recomand pentru avocati si consultanta https://youtu.be/n8XEV7tiOi
I via @YouTube
https://ro.pinterest.com/coltucomul/coltuc-si-asociatii-recomand/
https://www.coltuc.ro/coltuc-si-asociatii-recomand/
https://coltucsiasociatii.ro/recomand-coltuc-si-asociatii-recenzii

(CITESTE MAI MULT ) Coltuc si Asociatii ofera consultanta gdpr,juridica si avocati afiliati

(CITESTE MAI MULT ) Coltuc si Asociatii ofera consultanta gdpr,juridica si avocati afiliati

Daca doriti avocati pe banci , gdpr , muncii , penal , consultanta juridica , intreaba un avocat , avocat online , divort , executare silita , Coltuc si Asociatii va poate ajuta prin avocatii afiliati .

#livecoltuc

Ajutam de peste 16 ani romanii din diaspora prin servicii juridice in Romania !

Trebuie doar sa ne scrieti pe www.coltucsiasociatii.ro sau pe Telefon/Whatsapp 0745150894

Sustinem zilnic #livecoltuc pe facebook , instagram si youtube

(P) Cand firma ta trebuie sa apeleze la procedura de recuperare creante (coltucsiasociatii.ro)

Cand firma ta trebuie sa apeleze la procedura de recuperare creante

Având în vedere numărul mare al situaţiilor întâlnite în practică în care un creditor, urmare a notificărilor, tratativelor, altor demersuri (de exemplu: medierea). Nu reuşeşte pe cale amiabilă să recupereze o creanţă/sumă de bani de la debitorul său. In prezentul material ne-am propus să prezentăm succinct care sunt modalităţile de recuperare a creanţelor de către creditor .  (persoană fizică / persoană juridică) printr-un proces înaintat spre soluţionare instanţelor de judecată.

Asadar, cand compania ta trebuie sa apeleze la o firma de recuperari creante?

Cand valoarea profitului scade in fata valorii cheltuielilor, cand investitiile si serviciile furnizate nu pot fi cuantificate financiar.  Sau cand activitatea companiei se concentreaza pe contactarea consumatorilor care intarzie cu plata facturilor.  Sau nu mai achita produsele si bunurile de care au beneficiat.

In momentul in care va confruntati cu situatii similare si ati epuizat toate metodele de contactare, informare si somare la plata. Este timpul sa luati legatura cu firma de recuperare creante.

Important este ca reprezentantii companiilor sa constientizeze din timp ca intarzierea platilor poate avea repercusiuni costisitoare si de lunga durata pentru afacerea lor.

De asemenea, cu cat datoria este mai veche, cu atat gradul de colectare poate fi mai redus iar comportamentul consumatorului trebuie corectat din timp.

Potrivit raportului European al Platilor realizat de COLTUC si ASOCIATII, 78% din companiile din Romania considera platile intarziate o reala problema . In dezvoltarea afacerii, angajarea de nou personal si venitul companiei.

Astfel, firmele de recuperare creante reprezinta mai mult decat o alternativa pentru recuperarea investitiilor “pierdute” . Iar aceasta realitate trebuie privita cu optimism, pentru viitorul afacerilor noastre si pentru buna colaborare cu consumatorii.

Acestea au reusit sa devina sprijinul din umbra pentru numeroase companii aflate la un moment dat in declin economic . Insa care, desi au recuperat datoriile respective, parteneriatul a ramas activ.

Firme de recuperare creante, precum COLTUC si ASOCIATII, reprezinta solutia atat pentru datoriile vechi. Dar si pentru a preveni un comportament distructiv al consumatorului pentru propriile sale finante si pentru creditorul sau. In acest caz ne referim, la servicii de colectare in sistem de mandat si la achizitia de portofolii.

Inainte de toate, trebuie sa stim ce criterii utilizam pentru a identifica firma de recuperare creante potrivita pentru compania noastra. Iar in acest sens trebuie facute mici cercetari referitoare la experienta in industrie, flexibilitate fata de nevoile consumatorilor sau valorile pe care le promoveaza.

Totodata, imaginea publica a companiei este foarte importanta, de aceea firma de recuperare creante la care v-ati hotarat sa apelati. Trebuie sa dovedeasca profesionalism prin angajatii sai. De exemplu, recent, o parte dintre angajatii COLTUC si ASOCIATII au fost premiati de Zf.ro

(P) Cum poti convinge o banca sa dea un imprumut pe firma – coltucsiasociatii.ro

Cum poti convinge o banca sa dea un imprumut pe firma ?

(RECOMAND) Coltuc si Asociatii www.coltucsiasociatii.ro

Deși procedurile finanțatorilor, implicit elemente analizate, au variat și vor varia atât intern (chiar și în decursul unui an, trimestru sau chiar luni) .Cât și de la bancă la bancă  (corelate, în principal, cu apetitul acestora pentru risc). Am putut centraliza o listă cu cele mai frecvente 24 de elemente evaluate de aceștia, pentru acordarea unei finanțări.

1. Scanarea informațiilor publice despre firmă și acționarii acesteia

Informațiile scanate sunt financiare și non-financiare și pot viza și alte firme din grup.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    oferă indicii preliminare despre cine este și ce face potențialul viitor client;
•    ajută la filtrarea eventualelor riscuri reputaționale;
•    ajută la oferirea unui răspuns prompt, dacă nu satisface exigențele finanțatorului;
•    oferă informații financiare preliminare legate de business.
Cum le poți controla/ajusta
•    să urmărești o conduită de business etică;
•    să ai un site de prezentare actualizat al firmei;
•    să scanezi frecvent mediul online pentru informații legate de tine și de firmă sau grup;
•    să ceri feedback partenerilor de business, de la cei ce îl pot oferi sincer și dezinteresat;
•    dacă există informații online neadevărate e bine să știi de ele, să le aduci tu în discuții și să le poți combate cu elemente cât mai clare. Nu uita, totodată, că pentru aceste cazuri ai un drept european: ”dreptul de a fi uitat”.

2. Cunoașterea partenerului/clientului, la o primă întâlnire

Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    validarea/invalidarea unor informații de la punctul 1;
•    înțelegerea cerințelor și așteptărilor clientului;
•    colectarea unor impresii personale despre: nivel de educație, principii de viață și business (tendințe non-narcisiste, tendința de ”one man show”, etc.).
Cum le poți controla/ajusta
•    să fii tu însuți, modest/clar în cerințe și cu o abordare corectă (nu imperativă)
•    să ai un ‘fir roșu’ al discuțiilor dar, totuși, să fii spontan. Să ai câteva obiective și pentru tine, la întâlnire
•    din nou, să fii tu însuți, nu uita că nu poți vinde ce nu ești.

3. Posibile impedimente

Chiar dacă treci de cele două etape anterioare, discuția se poate opri dacă te lovești de câteva impedimente. Aici varietatea este mare, de la finanțator la finanțator, dar cel mai frecvent se regăsesc:
•    să ai firmă cu capitaluri negative;
•    să ai un minim de 2 ani consecutivi de pierderi;
•    să fi fost implicat într-un eveniment reputațional negativ;
•    să fii în administrarea departamentelor de Workout/Remediere, adică să fii client cu dificultăți la rambursarea creditelor, al altor finanțatori;
•    să fii pe vreun domeniu de activitate sensibil (ex: alcool, tutun, arme, jocuri noroc, monede virtuale, etc.).
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    scutește toate părțile de alocarea unor resurse pe ceva ce se știe din start că nu poate fi aprobat;
•    îl ajută să își respecte politicile privind riscul achiziționabil.

Cum le poți controla/ajusta

•    să încerci ca, și în firma ta, să aplici regulile după care se presupune că tu, la rândul tău, ești filtrat de clienți;
•    să încerci să abordezi băncile și să ceri feedback pe motivul respingerii;
•    să îți separi (pe alte firme) liniile de business neinteresante pentru bănci și de preferat să nu ai interacțiuni între firmele rezultate;
•    să încerci să îți soluționezi toate situațiile ‘rău reputaționale’ incerte.

4. Vechimea afacerii.

Finanțatorii caută să evite startup-urile sau firmele cu schimbări substanțiale de model de business, schimbări ce vor necesita, de principiu, un minim de 2-3 ani pentru validare. Este apreciată stabilitatea managementului și eventualele extinderi de echipă bazate pe competențe și integrare.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    conform unui studiu BIG 4, maxim 20% dintre firmele locale depășesc primul an de la înființare;
•    schimbările, în general, nu plac nimănui (fie că includ personalul/managementul sau liniile de business), cu atât mai mult cele majore/de impact și substanță deoarece ele, în majoratea cazurilor, provin dintr-o eșuare a unei abordări anterioare (eșuare ce a consumat resurse, chiar dacă a oferit lecții valoroase).

Cum le poți controla/ajusta

•    fii proactiv când prezinți schimbările către finanțatori;
•    prezintă corect și clar de ce au fost necesare, ce resurse s-au consumat în vechiul experiment, cu ce alte resurse contribui tu la cel nou. Ce lecții ai învățat și alături de cine vei face noua încercare;
•    la startup îți poți finanța din surse proprii firma până ai un minim de venituri recurente, de preferat și atingerea ‘zero-ului operațional’ .  (să nu mai pierzi bani) chiar dacă acesta, ipotetic, se atinge greu spre foarte greu, în primul an;
•    dacă ai mare încredere (iar extern ai mai multe confirmări că ești pe drumul cel bun) în ideea/firma ta și dispui de active personale . Ce pot deveni garanții (casă, mașină, investiții lichide, etc) le poți aduce în discuție.

5. Analiza pieței principale în care activezi

Se recomandă să ai un istoric de minim 2 ani. Piața să nu fie una în comprimare ori fără viitor, să nu fie în rândul celor pe care finanțatorul este deja prea concentrat.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    îl ajută pe finanțator să structureze și să centralizeze o politică privind domeniile mai mult sau mai puțin dezirabile. Din cauza compactării (apariția de noi produse/piețe) sau a profitului reglementat. Exemple de astfel de piețe (în contracție) pot fi industria lohn-ului, a printurilor;
•    în afara anumitor domenii ce vor fi clar cu impedimente majore (arme, droguri, etc.) pe celelalte domenii se va analiza. De principiu, de la caz la caz, deoarece în orice piață sunt câțiva jucători ce fac lucrurile diferit și pot realiza profit într-un mod sustenabil;
•    protejează finanțatorul de riscul concentrării.

Cum le poți controla/ajusta

•    poți urmări postările publice ale reprezentanților băncilor în care găsești indicii legate de domeniile vizate de ei;
•    poți parcurge rapoartele financiare publice ale băncilor (aflate pe site-urile lor) pentru a vedea dacă au crescut cu creditele (sau nu) . Pe domeniul tău (e posibil totuși ca, în anumite cazuri, informația să nu fie disponibilă);
•    poți urmări rapoartele periodice ale BNR privind dinamică creditării locale, raportări periodice ale Institutului Național de Statistică și/sau ale Eurostat;
•    îți poți face o analiză internă, pe linii de business/profitabilitate; vezi, astfel, mai clar dacă faci lucrurile diferit și bine, cu șanse de profit într-un mod sustenabil;
•    este discutabil dacă e bine să abordezi o banca ‘concentrată’ pe domeniul tău. De principiu ar trebui testat, totuși. Apetitul finanțatorului pentru că poți beneficia de avantajul că acesta cunoaște modelul general de business al domeniului. Pe de altă parte, vei putea fi depunctat dacă concentrarea lor este prea mare (lucrează deja cu prea mulți concurenți de-ai tăi) . Sau dacă nu ești cel puțin în jumătatea pozitivă a eșantionului de performanțe din domeniul respectiv.

6. Analiza tuturor domeniilor de business ale firmei

Finanțatorul se va uita cum e împărțită afacerea pe mai domenii/sectoare și va evalua ușurința cu care firma se poate descurca pe domeniul pentru care cere finanțarea.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    evaluarea diversificării clientului și a corelării particularităților de business pentru fiecare domeniu cu analiza modului de completare și izolare/identificare clară a profitabilității și necesarului de finanțare;
•    evitarea clienților supradiversificați pentru că, inevitabil, apare deconcentrarea;
•    evaluarea ușurinței de acces în domeniu poate sugera cât de lejer poate fi scos din piață solicitantul finanțării dacă un concurrent replică produsele/modelul aplicat de solicitant.

Cum le poți controla/ajusta

•    prezintă bine argumentat avantajele și modul în care le folosești tu, ca elemente integrate în afacere;
•    precizează dacă intenționezi să mai diversifici sau doar să crești/sedimentezi actualele linii;
•    urmărește permanent concurenții, cerințele de intrare, conformare sau menținere în piață;
•    în plus, dezvoltă elementele de unicitate (de preferat cât mai complicat replicabile); gândește-te cum poți să fii o ”Vacă Mov” și să te menții așa!

7. Nota sau rating-ul

Aici vorbim despre notă internă acordată firmei, de către finanțator, în baza elementelor financiare și non-financiare plus analiza pieței. În funcție de această notă, se pot obține cotații mai bune de preț pentru finanțate sau nivele mai flexibile de colateralizare (garanții).
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    nota internă este un instrument util și simplu prin care, sintetizând informațiile de la punctele anterioare. . Pentru o firmă se acordă un fel de punctaj ce recompensează (sau nu) elemente interioare și exterioare afacerii analizate;
•    în cam toate cazurile, nota este confidențială; anumite indicii legate de elemente conținute se mai pot obține.  Insă nu și cât de importante sunt ele pentru banca, mai exact ce greutate primesc în scorul final.

Cum le poți controla/ajusta

•    în general, poți controla nota prin focus pe business: să fii cât mai profitabil, să ai o minimă bază de active imobilizate, să ai un nivel al capitalurilor rezonabil (să nu scoți dividendele integral deoarece și firma are nevoie să se dezvolte și nu doar din surse externe), să nu ai restanțe/datorii la buget/etc.;
•    dacă nu le poți controla, le poți accepta și contra-balansa deoarece, în anumite cazuri, și notele mai slabe sunt creditabile, însă pe o structură de preț mai ridicată și cu o colateralizare adecvată.

8. Nivelul provizionului

Este un indicator care poate fi influențat de: rating slab, restructurări, întârzieri la plată, garanții slabe.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    vei observa, analizând financiarele băncilor (dacă ai această curiozitate), că un impact major în profitabilitatea unei bănci o au provizioanele.
•    pentru bănci, aceste provizioane sunt resurse financiare puse deoparte pentru momentul și situația în care se întâmplă . Că un anumit număr de clienți nu mai pot rambursa creditele primate;
•    lucrurile s-au schimbat pentru lumea bancară (și pentru clienți) din ianuarie 2018, când a intrat în vigoare IFRS 9 un standard de prudență care a venit cu multe modificări;
•    una dintre cele mai importante modificări aduse de IFRS 9 prevede că, în funcție de notă (cea pe care am descries-o la punctul 7). Finanțatorul face, automat (la data accesării creditului), un anumit provizion;
•    anterior IFRS9, provizionul se făcea în momentul în care apăreau primele semne mai clare de imposibilitate a rambursării creditului.

Cum le poți controla/ajusta

•    sugestiile de la punctul 7 sunt total aplicabile și aici;
•    urmărește atent scadențele la finanțatori pentru a nu ajunge să ceri reașezarea creditelor din sold;
•    fii proactiv când identifici probleme pentru că ele nu se rezolva de la sine;
•    gândește-te la reașezarea creditelor ca la o ultimă soluție pentru că, dacă o folosești, o nouă finanțare va fi mult mai greu accesibilă;
•    poți propune colaterale bune (care pentru bancă înseamnă, de regulă, imobile sau cash) ori unele cu confort mediu (echipamente, auto, creanțe, stocuri, altele).

9. Istoricul semnalelor timpurii de avertizare

Semnalele timpurii de avertizare (așa-numitele STA, în limbajul bancherilor) sunt indicii (financiare și nonfinanciare) preliminare, obținute de bancă și care vizează o posibilă înrăutățire a capacității unei firme de a-și rambursa creditele accesate. Ele pot sugera care sunt șansele ca un client să nu mai poată plăti împrumutul.
Acestea sunt, în general, disponibile pentru clienții existenți. Aceste semnale sunt o materializare în lumea bancară a principiului medical ”este mai ieftin să previi, decât să vindeci”.

Utilitatea informațiilor pentru finanțator

•    pot fi sugestii/informații despre client, colectabile de la terți (ex: neonorarea anumitor instrumente/CIP, restante la ANAF. Apariția unor incidente cu risc  reputațional (ex.: arestări/rețineri, etc.);
•    unele care sunt aduse la cunoștință chiar de client (ex: deteriorarea poziției financiare, decese ale persoanelor cheie din firmă. Solicitări pentru deschiderea insolvenței, etc.);
•    și acestea sunt, de obicei, confidențiale ca și conținut (punctele vizate) și sunt, în general, aplicabile clienților deja existenți.
Cum le poți controla/ajusta
•    încearcă să procedurizezi și să îți controlezi situațiile nedorite pentru firmă; să deții planuri B și chiar C în cazul apariției anumitor riscuri nedorite pentru afacere;
•    cel mai important este să fii transparent și proactiv cu finanțatorii, să nu lași lucrurile să degenereze;
•    aceste două elemente îți pot aduce sprijin și chiar soluții/recomandări din partea creditorilor.

10. Analiza concurenței

De preferat, este ca analiza să includă minim 3-5 concurenți direcți, cât mai apropiați ca model de business și acoperire geografică cu afacerea ta.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    îl ajută să valideze dacă firma care solicită creditare este un performer al domeniului, se află în eșantionul mediu sau este sub media concurenților;
•    în plus, poate oferi sugestii pentru îmbunătățirile financiar-operaționale ce se pot face, sau chiar impune viitorului client astfel încât. Operând similar concurenților-performeri, firma analizată să genereze o plus valoare mai ridicată (EBITDA, profit net).

Cum le poți controla/ajusta

•    monitorizeze permanent concurenții din piață, operațional și financiar (cât sunt disponibile datele financiare semestriale/anuale), toate acestea folosind date din surse publice și din piață;
•    fii proactiv în conturarea unei strategii de generare a plus-valorii și de diferențiere (de preferat cât mai greu replicabilă și adaptabilă de către concurenți);
•    arată celor interesați (finanțatorilor) că ești preocupat de aceste aspecte și ai măsuri implementate pentru acest punct.

11. Istoricul afacerii

Se evaluează: concentrarea operațională a echipei executive ăi a board-ului, identificarea evenimentelor istorice importante. Propunerea de valoare (Value Proposition = diferențiatorul clar al) firmei și, nu în ultimul rând, punctele de îmbunătățit.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    istoricul afacerii poate sugera consecvență, în timp, pe o anumită strategie, modul în care oportunitățile au fost abordate .Precum și modul în care lecțiile nereușitelor au fost asimilate ca elemente de risc gestionabile în viitor;
•    board-ul și executivii companiei sunt importanți pentru că ei ghidează și conduc firma. Ceea ce urmărește finanțatorul la ei: stabilitate, calificare, profesionalism, etică;
•    propunerea de valoare este elementul ce lipsește multor societăți sau există dar nu este conștientizat. Acesta este important pentru că strategiile viitoare ale firmei ar trebui construite în jurul lui;
•    orice este perfectibil și este bine ca board-ul și executivii să conștientizeze și să monitorizeze propunerile de valoare iar eforturile firmei să fie și în scopul acestora.

Cum le poți controla/ajusta

•    lucrează pe baza unui plan și a unei strategii care va putea suferi modificări, dar să fii pregătit să argumentezi modificările și necesitatea lor, alături de plus valoarea noii abordări;
•    doar printr-o analiză interioară a companiei și cu validarea a ei ulterioară, de către clienți, îți poți determina propunerile de valoare.

12. Strategia firmei pe termen scurt și mediu, pe toate componentele de business

Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    poate sugera că firma este una administrată într-un mod responsabil, non-empiric. Această strategie este baza conceptelor și dorințelor ce vor fi transpuse în cifre. Sume în cadrul business plan-ului (proiecțiilor financiare).
Cum le poți controla/ajusta
•    plecând de la propunerile de valoare și ajustările lor viitoare, îți conturezi un plan cu toate elementele la nivel strategic, obiective și termene de realizare.
•    este bine să încerci să validezi planurile tale (ca trenduri viitoare) cu date terțe și publice referitoare la piață ta (ex: datele asociației de sector, dacă există);
•    dacă vrei să mergi contrar curentului, evident, să te pregătești pentru mai multe explicații convingătoare.

13. Rezultatele verificărilor

Vorbim de informații publice și/sau plătite precum cele disponibile în baze de date precum:
•    CIP (Centrală Incidentelor de Plăți), CRC (Centrală Riscurilor  de Credit), BC (Biroul de credit) – inclusiv date pentru persoane fizice . Ce vor fi semnatari ai contractului credit și/sau acționari, BPI (Biroul Procedurilor de Insolvență). ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului), AEGRM (Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare);
•    popriri și istoricul lor, datorii la fisc, procese, ”liste negre” publice (diverse site-uri de rău platnici unde partenerii pot raporta neîncasarea unor creanțe) . Ori site-uri prin care se poate evalua firma din calitatea de angajator.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    mai presus de planuri și intenții, sursele publice enumerate anterior pot da finanțatorului sugestii pe incidente deja materializate. De obicei, imaginea pe care o creionează aceste mențiuni sporește rezervele cu privier la finanțare;
•    poate fi vorba despre: nu ai onorat la plată un instrument emis (CIP), ai restanțe la alți finanțatori sau ai solicitat/primit . O restructurare a expunerii financiare (CRC), delegatul în relația cu banca ori asociații pot avea probleme în onorarea rambursării la creditele lor, accesate ca persoane fizice
•    în cazuri precum cele de mai sus, finanțatorul se așteaptă la decapitalizari ale firmei pentru remediere (BC), solicitări de deschidere . Sau chiar deschideri ale procedurii de insolvență (BPI), anumite mențiuni negative legate de firmă . (ex.: cercetare penală sau chiar condamnare – conform ONRC), dificultăți cu cash-ul (popriri sau ANAF), etc.;
•    unele informații nu vor fi luate ca certe – de exemplu, cele din ‘listele negre’ publice, dar vor fi abordate.

Cum le poți controla/ajusta

•    asigură-te că ai o vedere de 360 grade și control asupra elementelor ce odată materializate te menționează în sursele publice de informații de mai sus;
•    anumite elemente, dacă sunt rău intenționat consemnate sau din greșeală, pot fi corectate în instanță. Este bine ca, cel puțin trimestrial să-ți faci un astfel de auto-control.

14. Structura acționariatului și modificările în timp

Se analizează: existența unei guvernanțe corporative (chiar și formale), existenta unor persoane expuse politic (PEP), înțelegerea motivelor ce au determinat schimbările de acționariat.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    acționarii sunt cei care dau ”tonul muzicii” în firmă. Este de preferat ca aceștia să nu fie și cântăreții;
•    de aceea, o delimitare între cei ce stabilesc linia strategică de urmat  – acționarii – și cei care o implementează – executivii – este un mare plus;
•    deși businessul se face majoritar cu alte business-uri (B2B), în fapt toată lumea caută ancora/ancorele din spatele afacerilor . Si anume acele persoane ce vor contura valorile și strategia companiei.

Cum le poți controla/ajusta

•    deleagă, în mod controlat, cât mai multe atribuții și responsabilități, toate în baza unor proceduri scrise, ce te vor ajuta să constați/controlezi abaterile . Ddar care, totodată, vor face mai ușoară misiunea celor ce sunt subiecții transferului de responsabilități;
•    e fi bine să ai o structură cât mai transparentă de acționariat și să îți faci un pre-scan al partenerilor cu care te vei asocia și cu care vei colabora.
•    pentru asta poți folosi datele publice precum și networking-ul la care ai acces. Partenerii te pot ajuta mult cu încrederea pe care au decis să ți-o acorde prin asocierea cu tine.
•    în egală măsură însă, te pot trage în jos dacă nu sunt verificați și aleși cum trebuie.

15. Analiza partenerilor operaționali

Puncte analizate: concentrarea pe anumiți clienți/furnizori, relațiile intragrup, termene preferențiale de colaborare cu anumiți parteneri (de ce?). Parteneri cu solduri foarte mari sau rulaje mari (cu sau fără sold în balanță analizată).
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    și acest punct este analizat din triplă perspectivă: conturarea anumitor practici particulare specifice clientului, identificarea posibilelor riscuri  . (concentrări, etc.) și, nu în ultimul rând, ca sugestii de abordări ce vor fi folosite în structurarea/conturarea proiecțiilor financiare.

Cum le poți controla/ajusta

•    creionează o procedură de analiză a riscurilor afacerii pe care să le monitorizezi și controlezi cu o frecvență adecvată;
•    dacă ai această posibilitate, încearcă să reduci la minim dependențele sau concentrările prea ridicate pe relațiile cu anumiți clienți sau furnizori;
•    când și dacă acorzi/primești termene preferențiale (mai lungi decât media pieței sau în relație cu alți parteneri cu care colaborezi) . De încasare ori plată, este bine să existe o motivație comercială în spate.

16. Financiare și altele

Poți obține credibilitate suplimentară printr-un audit furnizat de o firmă din categoria BIG 4 sau din eșalon secund (BDO, Mazzars, etc.). Creditorul va încerca să vadă, în primul rând, dacă ai un manager financiar (CFO) competent. Ai un manual de proceduri? Care este destinația unor eventuale sponsorizări (politice?).
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
– Sugerează practicarea unui management non-empiric. Pe scurt, este sugerată o abordare cu scop de continuitate pentru afacere.
Cum le poți controla/ajusta
– Existența unor principii de business, transpuse în proceduri și delegate ca validare și implementare unor terți/angajați competenți și responsabili.

17. Povestea din spatele solicitării de credit

Ce se cere, pentru ce se cere, de ce se cere acum, ce destinație vor avea banii, ce va genera (material și financiar). Cum evaluează clientul riscurile activității în care se vor duce banii, ‘skin în the game’ (contribuția) clientului. Garanții personale pe care este dispus să le aducă. Sunt întrebări care îl ajută pe finanțator să înțeleagă, concret, pentru ce va da banii și cu ce rezultat.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    ajută la confirmarea că ‘mâna întinsă are o bună și reală poveste’ și că vine cu elemente, în mare parte, clare clientului;
•    clare în sensul de efort-efecte pentru firma solicitantă și nu neapărat cu ce fel de produs, câte garanții să aducă, etc.

Cum le poți controla/ajusta

•    poți analiza, din solicitările precedente de credit (dacă există), în ce a constat comunicarea cu banca pe acest punct;
•    mai poți apela la networking-ul tău pentru schimb de impresii/păreri despre experiențele lor;
•    nu în ultimul rând, poți colabora cu un broker (plătit de bancă) sau un facilitator (plătit de tine) care, în afara networking-ului . Pe care îl are în lumea finanțatorilor, te mai poate ajuta cu o conturarea a poveștii cu care mergi la finanțator și nu în ultimul rând reprezentare pe tot fluxul de acces la credit (debancarizarea comunicării).

18. Analiză financiară

Analiza pozițiilor mari și a variațiilor relevante, a decapitalizărilor firmei prin dividende sau ‘alte servicii’ prestate de/către grup.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    aceasta este partea, în general, cea mai consumatoare de timp pentru ambele părți (client și finanțator). În afara analizei calității omului/oamenilor . Din spatele afacerii (a se vedea punctele anterioare) se va mai pune un mare accent și pe sumele/cifrele afacerii. Pentru că din materializarea lor se vor rambursa banii ceruți finanțatorului;
•    se folosesc în analiză: contul de profit și pierdere, bilanț, cash flow-ul, indicatorii financiari, previziunile fluxului de numerar;
•    mai sunt: sustenabilitatea viitorului serviciu al datoriei (să poată rezulta că își poate plati creditele avute și cele nou dorite) vs istoric. Dacă sunt incluse efectele financiare aduse de nouă solicitare (venituri/costuri noi). Se mai evaluează și detaliile operaționale, IT, de marketing;
•    analiza se face individual și pe grup, acolo unde tranzacțiile intragrup sunt materiale (relevante ca valori sau ca solduri rezultate);
•    la grup se urmăresc profiturile generate intragrup; altfel spus, solicitantul să nu vină la finanțare cu ”Albă că zăpadă”. Iar ”Cenușăreasa” să fie lăsată (ascunsă) acasă. Se urmărește și modul în care bugetările istorice s-au îndeplinit.

Cum le poți controla/ajusta

•    totul pleacă de la a te înconjura cu colaboratori (externalizări) sau angajați cât mai competenți care să asigure transpunerea principiilor tale de business;
•    mare diferență o face existența unui director financiar ce este recomandat să fie diferit de contabilul firmei, la fel cum este de dorit ca acționarii să nu fie și executivi. Așa cum o țară are o constituție, la fel, este obligatoriu ca o firma să aibă un manual de proceduri, pentru că la ele te raportezi când vrei să implementezi ceva nou sau să verifici o ‘lebădă neagră materializată’;
•    nu în ultimul rând, pune întrebări, cât de multe, ca să îți provoci în mod permanent echipa în așa fel încât rutina să nu își facă loc.

19. Împărțirea expunerilor financiare

Se analizează expunerile existente și cele noi prin comparație cu necesarul de finanțare și adecvarea lui, împărțirea pe capital de lucru și capital de investiții, cash și non-cash (scrisori de garanții bancare, acreditive, etc).
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    finanțatorii au praguri diferite de confort când analizează limitele de creditare (împărțite pe produse de creditare) pe care sunt dispuși să le acorde unui client. Acestea pot fi, mai departe, diferențiate pe sectoare de activitate, performanța firmei, stadiul în care aceasta se află (start-up, consolidare, creștere accelerată);
•    pragurile sunt determinate și permanent ajustate în funcție de ‘lecțiile și performanțele’ oferite de un eșantion de clienți cu profil similar (portofoliu).

Cum le poți controla/ajusta

•    cu o discuție de principiu avută cu un reprezentant al băncii care îți poate oferi, destul de rapid, un răspuns preliminar neangajant;
•    de exemplu, în acest moment, în piață sunt foarte atent analizate proiectele din energie, (a căror profitabilitate este puternic influențată . Prin reglementările frecvent actualizate) sau domeniile puternic afectate de noile tehnologii;
•    cu concurenții poți avea legături bune de networking facilitate și de eventualele asociații profesionale/de sector la care te poți afilia. Cu care îți poți valida sau invalida anumite informații pe subiectul creditării;
•    atenție: de obicei contractele și structurile de credit sunt, în majoritatea cazurilor, ‘tailor-made și confidențiale’ iar divulgarea unor date . Prea amănunțite te pot dezavantaja în relația cu banca, mai ales dacă ‘prietenul tău’ spune că vrea X și Y exact cum a primit ‘prietenul lui’.

20. Solicitarea efectivă

Sumă, destinație, efecte produse, garanții, prețuri, condiții; toate acestea se integrează în poza generală a portofoliului de finanțări al firmei. Se va mai urmări expunerea totală (pe finanțator) ce se atinge cu nouă suma vizată – analiză atât individuală cât și pe grup . Istoricul rambursărilor solicitantului și afiliaților (persoane juridice și/sau fizice).
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    de obicei, această treaptă este atinsă când dorința de colaborare cu clientul este principial validată și mai rămâne de văzut doar cu cât și în ce structură se va concretiza colaborarea;
•    în funcție de cele strânse anterior se va contura și solicitarea efectivă;
•    foarte mare importanță o au sugestiile legate de acționari/executivi și nota/rating-ul descrise mai sus.
Cum le poți controla/ajusta
•    revezi sugestiile de la punctul 17!

21. Garanții

Ca regulă, ce se finanțează ar trebui luat și în garanție. Se mai urmărește și implicarea prin garanții posibil activabile în viitor (aval/fidejusiune). Se fac verificări publice extinse dacă se propun pentru garantare diverse creanțe (sume de încasat)/debitori cedați. Se fac verificări și pe garanții; de exemplu, să nu se cumpere active/imobile de la furnizori cu risc reputațional sau ‘de la grupul nedeclarat’. Se mai analizează lichiditatea garanțiilor (cât de ușor se pot transforma în cash). Acestea se vor corela cu structura de preț a împrumutului.
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    finanțatorii preferă ca nivelul de garantare să fie cât mai ridicat deoarece ei nu au control asupra afacerii într-o proporție așa mare precum antreprenorul/acționarii:
•    în plus, finanțatorii acordă banii, în general, din depozite și sunt responsabili pentru returnarea depozitelor și a dobânzilor la acestea;
•    nivelul de garanții cerut este într-o directă corelare cu nota/ratingul afacerii.

Cum le poți controla/ajusta

•    conform sugestiilor de la punctul 17;
•    în plus poți întreba ce variante/programe de finanțare cu garanții/fonduri UE/locale (ex.: grupul BEI sau FNGCIMM) poți accesa.

22. Ce câștig are finanțatorul

Pentru finanțator trebuie să fie o afacere bună așa că va căuta să vadă ce mai poate câștiga din expunere: cross-sell (venituri complementare celor din dobânzi) . Actual și suplimentar (ex: carduri, credite persoane fizice, convenții de salarii, vânzări de produse subsidiare . Asigurări de viață, leasing financiar/operațional, servicii de private banking, etc.).
Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    precum orice firmă ce își alocă resursele pentru maximizarea relației efect (venituri) – efort (risc asumat), și finanțatorii filtrează și vizează acest target.
•    cu rol dublu (de cross-sell și control al riscului) este cerința de a rula prin conturile deschise la acel finanțator un anumit procent din totalul rulajelor cash. Este rol dublu deoarece, de multe ori, acel rulaj lasă, la finalul zilei, disponibilitățile firmei pe contul curent, care vor fi resurse overnight pentru bancă.
•    în plus, acele rulaje confirmă o sănătate și stabilitate a firmei sau chiar un element care, din inerție, chiar și în cazul unor dificultăți. Se va mai materializa prin câteva zile în care finanțatorul își mai poate diminua parțial riscul de credit, dacă s-a concretizat.
Cum le poți controla/ajusta
•    întreabă ce elemente și opțiuni sunt considerate cross-sell de către bancă și ce obții în schimbul accesării lor.

23. Istoricul respectării condițiilor de finanțare impuse

Utilitatea informațiilor pentru finanțator
•    o condiție impusă de banca vine fie ca urmare a problemelor descoperite, fie pentru prevenirea unora;
•    respectarea condițiilor arată seriozitatea cu care le tratează clientul și poate fi o sugestie a modului general de abordare a afacerii;
•    o condiție fără penalizare este doar un avertisment dar, de multe ori, neîndeplinirea ei te va putea costa.
Cum le poți controla/ajusta
•    încearcă să înțelegi din ce considerente s-au propus. Vezi dacă nu există alte metode, cu același rezultat, dar mai puțin coercitive pentru tine.
•    gândește-te bine dacă operational și financiar le poți îndeplini și vino cu argumente acolo unde crezi că nu vei reuși
•    poți încerca o negociere pe creșterea costului/nivelului de garantare la schimb cu flexibilizarea unei cerințe mult prea restrictive.

24. Decizia finală: corelări și concluzii

Utilitatea informațiilor pentru finanțator.
•    se vor contura într-un singur document toate elementele corelate, cărora li se atașează o recomandare de creditare sau nu.
Cum le poți controla/ajusta
•    fii într-un bun contact cu persoana delegată din cadrul băncii;
•    predică dar și practică o transparență ridicată pentru că ”cine comunică, se comunică”;
•    întrebă și află la ce folosesc informațiile care ți s-au cerut și cum se corelează acestea cu restul elementelor tale de business.

Apeleaza la COLTUC si ASOCIATII
Te pot ajuta www.coltucsiasociatii.ro

 

(P) Cand trebuie sa cumpar un smartphone unui copil ? – mallcopii.ro

Cand trebuie sa cumpar un smartphone unui copil?

La ce varsta e bine sa luam un telefon copilului
Opinie www.mallcopii.ro

Părinții au adesea neînțelegeri cu copiii când este vorba de folosirea telefonului. Când vine momentul de a-i oferi copilului propriul smartphone lucrurile se complică. Oriunde mergi poți vedea o mulțime de oameni cu ochii în ecran. Chiar dacă mulți specialiști spun că ecranul ne face mult rău și efectele se văd pe termen lung. Mai jos puteți citi de ce nu trebuie sub nicio formă să le cumpărăm smartphone copiilor sub 6-7 ani. De ce uneori merită să așteptăm chiar și până la vârste mult mai mari și de ce prea mult ecran îi face pe copii triști și tot mai neinteresați de realitate.

Smartphone-urile au apărut în 2007 odată cu primul iPhone și s-au răspândit puternic după 2010 când au apărut terminale cu Android la prețuri acceptabile. Sistemul de operare dezvoltat de Google având peste 80% din piață. În ultimii ani s-a vorbit tot mai apăsat despre efectele ecranului asupra dezvoltării copilului . Si se discută intens și dacă există vârsta ideală la care un copil să primească propriul smartphone. Sunt psihologi care spun că un tânăr nu ar trebui să aibă smartphone până la 18 ani, în timp ce, la polul opus. Studii susținute probabil și de industria tech spun că ecranul nu este așa de dăunător.

Copiii și smartphone-ul, o relație complicată –

La ce vârstă ar trebui să aibă telefon și care sunt diferențele dintre copiii care stau prea mult la ecran și cei care nu sunt dependenți

www.mallcopii.ro precizează că majoritatea psihologilor recomandă ca la 12 ani copilul să primească un smartphone. Dar în practică nu se întâmplă așa și majoritatea copiilor au propriul telefon la 10 ani
.

În niciun caz nu ar trebui ca un copil să aibă propriul smartphone în clasa a-1-a. Iar dacă părinții vor să-i dea în a -2-a sau a-3-a ar trebui să o facă numai cu anumite condiții. Practic ar trebui să li se spună copiilor cât să butoneze telefonul, câte ore pe zi, în restul timpului telefonul fiind păstrat la părinți.

TOTUL PENTRU COPII PE WWW.MALLCOPII.RO .

 

(P)Recuperare debite și colectare | Numărul 1 în Recuperare Creanțe‎ (Coltuc si Asociatii)c

Recuperare debite și colectare | Numărul 1 în Recuperare Creanțe

(RECOMAND) – Coltuc si Asociatii www.coltucsiasociatii.ro Whatsapp 0745150894

 

Servicii Recuperare Creante

Cu o vasta expertiza in recuperare creante si de facturi neincasate, cu o abordare intotdeauna etica,Coltuc si asociatii este alaturi de dumneavoastra

Facturile întârziate sunt o povară? Ne ocupăm etic, eficient de recuperarea lor. Aveți de recuperat facturi restante? Aici găsiți soluții eficiente. Noi suntem COLTUC si ASOCIATII. Îmbunătățire Cashflow. Rata de succes crescută. Comision doar la încasări. Compania nr 1 în Europa.

Ne concentrăm pe recuperare creante, pentru ca dumneavoastra sa va concentrati pe cresterea afacerii

Indiferent de dimensiunea firmei caruia ii sunteti dedicati, fie ca este un IMM sau o corporatie, suntem convinsi ca ar trebui sa va dedicati cresterii afacerii si nu procesului de colectare creante si facturi neincasate. Prin managementul platilor restante, intr-o maniera corecta si etica, COLTUC si ASOCIATII va va ajuta sa incasati in timpul cel mai scurt facturile neincasate si sa diminueze creantele restante. Asa va veti bucura de mai mult timp disponibil pentru a face ceea ce stiti cel mai bine – sa va dezvoltati afacerea si sa-i aduceti valoare adaugata.

Oferta recuperare

Recuperare creante

Atunci cand va doriti un partener de incredere, alegeti firma de recuperare creante COLTUC si ASOCIATII, lider european in credit management si recuperare de creante.

Va punem la dispozitie:

  • recuperare creante pe cale amiabila
  • colectare creante pe teren
  • recuperare facturi neincasate pe cale juridica

Lucram doar pe baza de comision de succes, adica in momentul incasarii.

Cere o OFERTA acum https://coltucsiasociatii.ro/contact-coltuc-si-asociatii sau Whatsapp 0745150894

 

Garantam raspuns in 4 ore.

 

______________________________________________________

Nume Firma: FIRMA SC COLTUC SI ASOCIATII SAI SRL

Cod Unic De Identificare: 33083673

Nr. Registrul Comertului: J40/4888/2014

 

 

Aboneaza-te la canalul de youtube COLTUC si ASOCIATII

Aboneaza-te la canalul de youtube COLTUC si ASOCIATII

EU SUNT MIC,TU FA-MA MARE!
La 08.01.2020 suntem doar 17 ABONEAZA-TE AICI https://www.youtube.com/channel/UCU81v5h56vFwYlK6BE4xj4g

Multumesc prieteni virtuali pentru abonare „Sunt Dana Budeanu pe juridic sau Selly pe legi”
#Selly
#verdict #ametitelesimafiotii #stilulestitu

De ce sa ma abonez ? la https://www.youtube.com/channel/UCU81v5h56vFwYlK6BE4xj4g

Pentru ca zilnic Coltuc Marius Vicentiu va posta probleme juridice si de afaceri Si e #Moka

Puteti sa vedeti daca dati click pe https://www.youtube.com/results?search_query=%23livecoltuc
Sau https://www.facebook.com/search/videos/?q=%23livecoltuc&epa=SERP_TAB

Necesari: 1.000 abonati
Va puteti abona aici
https://www.youtube.com/channel/UCU81v5h56vFwYlK6BE4xj4g

Necesare: 4.000 de ore valide de vizionare publică în ultimele 12 luni
Ne puteti viziona aici

https://www.youtube.com/channel/UCU81v5h56vFwYlK6BE4xj4g

#cedo-Condamnari pe banda rulanta a Romaniei in 2020 (Coltuc si Asociatii)

#cedo-Condamnari pe banda rulanta a Romaniei in 2020

Articol preluat de pe www.coltucsiasociatii.ro .

Mai multe despre acest articol puteti citii aici : https://coltucsiasociatii.ro/cedo-condamnari-pe-banda-rulanta-a-romaniei-in-2020-coltuc-si-asociatii/livecoltucsiasociatii

 

(P) Utilaje agricole si industriale (produsedingospodarie.ro)

Utilaje agricole si industriale

Articol preluat de pe site partener www.produsedingospodarie.ro .

Mai multe despre acest articol puteti citii aici : https://produsedingospodarie.ro/blog/utilaje-agricole-si-industriale-produsedingospodarie-ro/

Parteneri bursa-peste.ro  :

Omul bun la toate – Un Uber de Romania, www.fac-totum.ro
Marketplace turism, www.turism-marketplace.ro
Marketplace-ul Uniunii Europe, www.uemarket.eu
Marketplace-ul agricol, www.produsedingospodarie.ro
Multumim si iubitorilor de animale, www.animalule.ro, Matrimoniale Animale
Si prietenilor, Inchiriaza un prieten Romania, www.rentfriends.ro
Marketplace-ul copiilor, mallcopii.ro

 

Alimentatie,ingrijire copii (mallcopii.ro)

Alimentatie,ingrijire copii (mallcopii.ro)

Articol preluat de pe site partener www.mallcopii.ro .

Mai multe despre acest articol puteti citii aici : https://mallcopii.ro/alimentatie-ingrijire-copii-mallcopii-ro/

Parteneri bursa-peste.ro  :

Omul bun la toate – Un Uber de Romania, www.fac-totum.ro
Marketplace turism, www.turism-marketplace.ro
Marketplace-ul Uniunii Europe, www.uemarket.eu
Marketplace-ul copiilor , www.mallcopii.ro
Multumim si iubitorilor de animale, www.animalule.ro, Matrimoniale Animale
Si prietenilor, Inchiriaza un prieten Romania, www.rentfriends.ro
Marketplace-ul agricol , produsedingospodarie.ro

 

EnglishRomanian