(P) Dreptul „de a fi uitat „ de google a fost stabilit de CJUE
Dreptul „de a fi uitat „ de google a fost stabilit de CJUE

(P) Dreptul „de a fi uitat „ de google a fost stabilit de CJUE

0 Reviews

Dreptul „de a fi uitat „ de google a fost stabilit de CJUE

Opinie Coltuc Marius Vicentiu,specialist GDPR www.coltucsiasociatii.ro RECOMAND.

Curtea a statuat că dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) recunoscut persoanelor fizice  . Poate da naștere unei obligații a operatorului unui motor de căutare de a elimina link-urile către pagini. Care conțin informații care privesc persoanele fizice, chiar dacă publicarea în sine a datelor este licită.

Hotărârea din 24 septembrie 2019 a fost pronunțată în cauza C-136/17, în contextul refuzului Google LLC de a înlătura.

La cererea reclamanților, diverse link-uri din lista rezultatelor afișate de motorul de căutare operat de această societate. Ca răspuns la căutarea efectuată plecând de la numele lor, în condițiile în care rezultatele afișate făceau disponibile publicului larg . Categorii speciale de date cu caracter personal. Reclamanții au formulat acțiuni împotriva refuzului CNIL  . (Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți din Franța, ce are atribuțiile autorității de supraveghere) . De a pune în întârziere Google în ceea ce privește înlăturarea link-urilor în discuție. Acțiuni care au fost conexate de instanța de trimitere. Instanța administrativă supremă din Franța (Conseil d’État) . A adresat Curții de Justiție mai multe întrebări. Printre care și pe aceea de a determina dacă interdicția generală aplicabilă altor operatori de a prelucra categorii speciale de date cu caracter personal se aplică și operatorilor motoarelor de căutare și, respectiv.

 

Care sunt condițiile în care operatorul unui motor de căutare este obligat să admită o cerere de dezindexare. Cu consecința ștergerii link-ului către o pagină web unde sunt publicate date.  Sensibile de pe lista de rezultate afișată în urma căutării pe baza numelui persoanei fizice.

Astfel, în primul rând, activitatea unui motor de căutare care constă în a găsi informații publicate ori postate pe internet de către terți. In a le indexa în mod automat, în a le stoca temporar și, în sfârșit, în a le pune la dispoziția utilizatorilor de internet . Intr-o anumită ordine de preferință presupune în mod inerent operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal. Cu toate consecințele juridice care derivă din această calificare (inclusiv din perspectiva obligațiilor instituite în sarcina operatorilor).

Persoanele vizate au însă dreptul de a solicita ca anumite informații să nu mai fie puse la dispoziția publicului larg . Prin includerea acestora într-o listă de rezultate afișată în urma unei căutări efectuate pe internet, plecând de la numele respectivelor persoane. Așadar, în cazul prelucrărilor de date realizate prin intermediul motoarelor de căutare.  „dreptul la uitare” trebuie examinat și din perspectiva dreptului persoanei vizate de a solicita ca o anumită informație care o privește să nu mai fie. In stadiul actual, asociată cu numele său prin intermediul unei liste de rezultate afișate . In urma unei căutări efectuate plecând de la numele său. Dreptul la ștergerea datelor nefiind condiționat în acest caz de constatarea producerii unui prejudiciu.

Pentru a determina dacă într-o situație concretă se impune ștergerea informațiilor ori a link-urilor la solicitarea persoanei vizate.

Trebuie să se examineze o serie de elemente, precum: natura informației în discuție, dacă datele în discuție sunt excesive în raport cu scopurile prelucrării. Dacă acestea sunt sau nu actualizate sau dacă au fost păstrate pentru o perioadă mai lungă decât cea necesară .(cu excepția cazului în care păstrarea lor se impune în scopuri istorice, statistice sau științifice). Ca regulă, drepturile persoanei vizate într-o atare situație prevalează nu numai asupra interesului economic al operatorului. Ci și asupra interesului publicului de a găsi informația respectivă în mod facil, cu ocazia unei căutări referitoare la numele acelei persoane.

Prin excepție, balanța înclină în favoarea libertății de exprimare și a dreptului publicului de a fi informat. In situația în care ingerința adusă dreptului la protecția datelor cu caracter personal și dreptului la viață privată este justificată . De faptul că informația respectivă contribuie la o dezbatere de interes general ori dacă o asemenea prelucrare este necesară din motive speciale. Precum rolul jucat de persoana respectivă în viața publică.

Hotărârea pronunțată de CJUE în data de 24 septembrie 2019 în cauza C-136/17

Prezintă o relevanță particulară din perspectiva dreptului de ștergere a datelor, exercitat în contextul prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter personal . Prin intermediul activității desfășurate de motoarele de căutare.

Atât sub imperiul Directivei 95/46, cât și sub imperiul Regulamentului general privind protecția datelor, prelucrarea categoriilor speciale de date este, de principiu, interzisă.  Astfel, statele membre interzic prelucrarea datelor cu caracter personal . Care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice. Apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală. Regulamentul general privind protecția datelor a extins categoriile speciale de date, incluzând în mod expres și datele genetice. Datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane (amprenta, scanarea retinei ș.a.) și, respectiv, datele privind orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Cu toate acestea, printre altele, interdicția nu este aplicabilă dacă:

•    persoana fizică și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
•    prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului . Sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale;
•    prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest chiar de către persoanele vizate;
•    prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
•    prelucrarea este necesară din motive de interes public major ori de interes public în domeniul sănătății publice.

Cu respectarea principiului proporționalității;

•    prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului. De stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală ș.a…  (caz în care prelucrarea trebuie să fie efectuată de un profesionist supus obligației păstrării secretului profesional);
•    prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare istorică ori în scopuri statistice. Cu respectarea principiului proporționalității și alte cazuri expres prevăzute.
Prin hotărârea pronunțată.  CJUE a statuat în mod expres faptul că interdicția sau restricțiile referitoare la prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal . Se aplică și operatorului unui motor de căutare în cadrul responsabilităților. Al competențelor și al posibilităților sale, sub rezerva anumitor excepții și derogări.

Operatorul motorului de căutare poate refuza să admită o cerere de dezindexare a link-urilor afișate în lista rezultatelor.

In ipotezele de excepție enumerate mai sus (cu titlu exemplificativ) . In care nu este aplicabilă interdicția de a prelucra categoriile speciale de date (ținând seama de acele situații derogatorii compatibile cu natura activității motoarelor de căutare).

Astfel, operatorul unui motor de căutare este, în principiu, obligat, să admită cererile de dezindexare referitoare la link-uri care conduc spre pagini web . Pe care sunt publicate categorii speciale de date cu caracter personal.  (respectiv date privind sănătatea, date privind opiniile politice, confesiunea religioasă, orientarea sexuală ș.a.).

Multumim